Avis Legal

El lloc web i el domini cinemespalamos.com corresponen a Arinco,S.L., amb CIF B17005711, domicili a Dídac Garrell i Tauler, 1 17230 Palamós tel. 972 60 20 21 i correu electrònic info@cinemespalamos.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Arinco, S.L o a tercers que n'han autoritzat el seu ús.  Arinco S.L. presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i publicitat.  Arinco és una marca registrada i  Arrendamientos, Industrias y Comercios, S.L autorita la utilització tant dels continguts del lloc com de la marca Arinco exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Arrendamientos, Industrias y Comercios, S.L que es reserven el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a www.cinemespalamos.com

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d'aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s'utilitzaran per atendre les sol·licituds d'informació o consultes. Únicament s'incorporarien a un fitxer en el cas que s'establís una relació comercial entre el Cinema Arinco i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d'aquesta persona.

Les dades obtingudes en el formulari de registre d'un nou usuari, seran incorporades a un fitxer creat pel Cinema Arinco per a gestionar les relacions amb els seus clients i fer un seguiment de les comandes. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se al Cinema Arinco per qualsevol mitjà.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que el Cinema Arinco actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això que el Cinema Arinco manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al Cinema Arinco a la confirmació expressa d'una comanda.

El Cinema Arinco es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

El Cinema Arinco no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

Utilització de cookies

El Cinema Arinco informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament.

Condicions d'ús

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.